Variblo – vstupní kapsový filtr

Kapsový filtr Variblo byl navržen pro použití v soustavách pro filtraci vzduchu znečištěného vysokou koncentrací prachu s lepkavými nebo mastnými vlastnostmi. Používaný ve třídě M5 dokonale plní svou úlohu jako druhý stupeň filtrace systému pro odvod vzduchu z kuchyňských odsavačů nebo lakoven. V závislosti na použitém médiu může také sloužit jako jeden stupeň filtrace v jednoduchých soustavách pro úpravu vzduchu. Princip konstrukce filtru Variblo je založen na kostře z drátu, jehož hrany jsou obšity filtračním médiem ve formě filtračních vaků, díky čemuž se konstrukce filtru jednoduchým a účinným způsobem utěsňuje v montážním rámu soustavy. Tlusté filtrační médium složené z vrstev syntetických vláken s postupně narůstajícími rozměry zajišťuje vhodnou účinnost a vysokou absorpci prachu. Dodatečná vrstva skelného média na vnitřní straně zajišťuje zadržování lepkavých částic. Použitá metoda filtračního média zajišťuje dlouhý životní cyklus výrobku, což má vliv na snížení nákladů na filtraci díky menší frekvenci výměn vzduchových filtrů v systému.
kapsovy_filtr_variblo_ico

Obecné technické informace

Maximální provozní teplota: 70°C
Doporučovaný koncový odpor: 250 Pa
Filtrační médium: syntetická a/nebo skelná vlákna
Třída filtrace v souladu s normou EN 779:2012
Maximální relativní vlhkost: 100%

Možnosti provedení

Kovový nebo polystyrénový rám

Různé množství kapes dostupné na objednávku

Jiné rozměry filtrů dostupné na objednávku

Podrobná technická specifikace: Variblo – vstupní kapsový filtr

Třída filtrace v souladu s EN 779:2012: G4
Průměrné zachycování v souladu s EN 779:2012: 91%
Počáteční pokles tlaku pro filtr při nominálním proudu vzduchu ΔP: 40 Pa
Průměrná účinnost v souladu s EN 779:2012: >35%
Třída filtrace v souladu s EN 779:2012: M5
Průměrné zachycování v souladu s EN 779:2012: 97%
Počáteční pokles tlaku pro filtr při nominálním proudu vzduchu ΔP: 80 Pa
Účinnost v souladu s EN 779:2012: >55%
Tab. 1 Podrobná technická specifikace: Kapsový filtr Variblo

Tab. 1 Podrobná technická specifikace: Kapsový filtr Variblo | Údaje proudu průtoku vzduchu jsou zaokrouhleny.