Syntex – vstupní kapsový filtr

Syntex je kapsový vzduchový filtr, který separuje částice prachu velké a střední velikosti. Filtrační médium tohoto filtru se skládá z drobných syntetických vláken, která jsou sešitá nebo svařována do kapes ve tvaru klínu. Syntex slouží jako předfiltrační prvek nebo jako hlavní filtr ve ventilační nebo klimatizační soustavě (HVAC), v průmyslových procesech, jako vstupní filtr jemného nebo HEPA filtru, jako filtr vzduchové trysky a jiných soustav, v kterých je nutná separace středně hrubého prachu. Kapsy tohoto vysoce kvalitního kapsového filtru jsou vybaveny příslušně dlouhými odstupy po celém povrchu kapsy, což zajišťuje rovnoměrný průtok vzduchu a rozložení prachu v jejích krajních částech. Takováto konstrukce zajišťuje dlouhou dobu používání a snížení nákladů na energii. Kapsové filtry Syntex zajišťují stálou účinnost zadržování a tuhost kapes dokonce i v případě proměnlivého proudu průtoku vzduchu.

Obecné technické informace

Maximální relativní vlhkost: 100%
Doporučovaný koncový odpor: 200 Pa (G3,G4), 350 Pa (M5,M6)
Maximální provozní teplota: 80°C (kovový rám)
Maximální koncový odpor: 250 Pa (G3,G4), 450 Pa (M5,M6)
Maximální provozní teplota: 65°C (rám z umělé hmoty)
Třída filtrace v souladu s normou EN 779:2012
Filtrační médium: polyesterová směs (syntetická)
Likvidace: plně spalitelný ve verzi s rámem z umělé hmoty
Maximální proud vzduchu: 125% jmenovité kapacity

Možnosti provedení

Rám z umělé hmoty:
25 mm, 20 mm, 15 mm

Pěnové těsnění na čelní straně rámu:
25 mm, 20 mm

Různé množství kapes dostupné na objednávku

Jiné rozměry filtrů dostupné na objednávku

Biostatická povrchová úprava:
aktivní látka brzdící rozvoj mikroorganismů a hub na filtračním povrchu

Dostupný v protivýbušném provedení:
symbol_ex_II2GDIIA
II 2GD IIA

Podrobná technická specifikace: Kapsový filtr Syntex

Třída filtrace v souladu s EN 779:2012: G4
Průměrné zachycování v souladu s EN 779:2012: 91%
Počáteční pokles tlaku pro filtr při nominálním proudu vzduchu ΔP: 40 Pa
Průměrná účinnost v souladu s EN 779:2012: >35%
Třída filtrace v souladu s EN 779:2012: M5
Průměrné zachycování v souladu s EN 779:2012: 97%
Počáteční pokles tlaku pro filtr při nominálním proudu vzduchu ΔP: 80 Pa
Účinnost v souladu s EN 779:2012: >55%
Třída filtrace v souladu s EN 779:2012 G3
Zachycování v souladu s EN 779:2012: 86%
Počáteční pokles tlaku pro filtr při nominálním proudu vzduchu ΔP: 30 Pa
Účinnost v souladu s EN 779:2012: 25%
Tab. 1 Podrobná technická specifikace: Kapsový filtr Syntex

Tab. 1 Podrobná technická specifikace: Kapsový filtr Syntex | Údaje proudu průtoku vzduchu jsou zaokrouhleny.

Třída filtrace v souladu s EN 779:2012: G4
Zachycování v souladu s EN 779:2012: 91%
Počáteční pokles tlaku pro filtr při nominálním proudu vzduchu ΔP: 35 Pa
Účinnost v souladu s EN 779:2012: 35%
Tab. 2 Podrobná technická specifikace: Kapsový filtr Syntex

Tab. 2 Podrobná technická specifikace: Kapsový filtr Syntex | Údaje proudu průtoku vzduchu jsou zaokrouhleny.

Třída filtrace v souladu s EN 779:2012: M5
Zachycování v souladu s EN 779:2012: 97%
Počáteční pokles tlaku pro filtr při nominálním proudu vzduchu ΔP: 45 Pa
Účinnost v souladu s EN 779:2012: 55%
Tab. 3 Podrobná technická specifikace: Kapsový filtr Syntex

Tab. 3 Podrobná technická specifikace: Kapsový filtr Syntex | Údaje proudu průtoku vzduchu jsou zaokrouhleny.

Třída filtrace v souladu s EN 779:2012: M6
Zachycování v souladu s EN 779:2012: 96%
Počáteční pokles tlaku pro filtr při nominálním proudu vzduchu ΔP: 75 Pa
Účinnost v souladu s EN 779:2012: 66%
Tab. 4 Podrobná technická specifikace: Kapsový filtr Syntex

Tab. 4 Podrobná technická specifikace: Kapsový filtr Syntex | Údaje proudu průtoku vzduchu jsou zaokrouhleny.

montaz